Appartementen

Indien U niet in het bezit bent van bouwgrond kan er steeds een keuze gemaakt worden uit onze eigen bouwgronden. Deze kavels zijn steeds geselecteerd op hun ligging, bodemkwaliteit en prijs. Het verkavelen wordt toevertrouwd aan een deskundig studiebureel, dat er op toeziet dat alle technische aspecten volgens de regels worden uitgevoerd, en dit zonder het estetisch aspect uit het oog te verliezen. De inplanting van de percelen, de wegenis, groenzone's, wandelpaden ..., zorgen ervoor dat het prettig en zorgeloos wonen is, in een fijne leefomgeving.

te
Zwevegem